Kontakt/Contact

Jeśli chcesz się zaangażować w nasze działania, spotkać się lub dowiedzieć się czegoś więcej, skontaktuj się z nami za pomocą adresu e-mail, facebooka lub formularzu kontaktowego poniżej.

E-mail: fa_krakow@riseup.net

Facebook: fb.com/FederacjaAnarchistycznaKrakow/

If you want to get involved, meet with us or simply want more info, please contact us by e-mail, facebook or contact form below.