Głos ulicy ws. wyborów

14 Listopad 2014 Dodaj komentarz

Komuś się chciało podliczyć lata wyborcze w Polsce od 1989. Ten jest 19 z 25. Wniosek jest znany ludzkości od dawna, sformułowany w maju 1968 r.

Wybory - pułapka dla idiotów

Represje polityczne w Hiszpanii: Przykład Carlosa i Carmen

2 Lipiec 2014 Dodaj komentarz

IMG_6405_cleaned-Carlos i Carmen to działacze Ruchu 15 Maja z Granady, skazani ostatnio na 3 lata więzienia za udział w pikiecie 29 marca 2012, w ramach strajku generalnego. Brali udział w pikiecie ulicznej, weszli do baru i wygłosili w nim kilka sloganów. Właściciel lokalu wezwał policję. Jako, że aktywiści byli przekonani, że nie robią nic nielegalnego, psokojnie czekali na policjantów i podali im swoje dane osobowe. Później przekonali się, że oskarżono ich o „zamach na prawo do pracy”. Zostali skazani „przykładnym wyrokiem” na trzy lata, od razu w sądzie drugiej instancji, nie mogli więc starać się o zmniejszenie wymiaru kary. Po szerokiej akcji solidarnościowej sędzia zarządził natychmiastowe uwięzienie skazanych. Obecnie czekają na odpowiedź na wniosek o ułaskawienie obniżające karę o połowę. Jednak rząd hiszpański ułaskawia policjanta, który dopuścił się napaści seksualnej, a nie aktywistę. Carmen ma 56 lat, jest bezrobotna, ma dzieci. Carlos skończył właśnie medycynę, ale nie może złożyć egzaminu lekarskiego z powodu uwięzienia.

Carlos i Carmen nie są jednostkowym przypadkiem. W warunkach nasilonego kryzysu ekonomicznego, 216 ewikcji dziennie, 27-proc. bezrobocia, 56-proc. bezrobocia młodzieży i kryzysu instytucji politycznych reżimu dwupartyjnego, państwo pokazuje swoją prawdziwą twarz poprzez nieproporcjonalne karanie, uogólnioną represję polityczną wobec ruchów społecznych, prewencyjne areszty przy skandalicznym braku dowodów, prowokacje policyjne, brutalność aparatu przymusu i zawieszenie praw obywatelskich. Oto kilka ostatnich przykładów:

 • Tamara i Ana także skazane na 3 lata więzienia za oblanie farbą gminnego basenu podczas strajku generalnego
 • Gorka, Julio i Ibon skazani na 2 lata za rzucenie tortem w polityka, który publicznie publicznie przyznał się do kradzieży blisko 70 tys. euro i nie poniósł konsekwencji
 • 21 aresztowanych pod zarzutem „gloryfikowania terroryzmu” w komentarzach na Facebooku i Twitterze
 • 57 studentów aresztowanych w Madrycie podczas ostatniego strajku

Międzynarodowa solidarność wobec represji!
Wolność dla więźniów politycznych państwa hiszpańskiego na całym świecie!
Precz z murami więzień!

15 maja – dzień przeciwko Mistrzostwom Świata w piłce nożnej

14 Maj 2014 2 uwag

Po wizycie działaczy Brazylijskiego Anarchistycznego Czarnego Krzyża w Krakowie, przedstawiamy manifest brazylijskich ruchów oddolnych. Przyłączamy się do obchodów 15 maja – ogólnoświatowego dnia przeciwko Mistrzostwom Świata w piłce nożnej.

  • 10325618_752204161509700_4561977186402342251_n11 zabitych przy budowie stadionów.
  • Ćwierć miliona wysiedlonych.
  • Sklepikarze i artyści którym zakazano pracy.
  • Kobiety, dzieci i młodzież wykorzystywani seksualnie.
  • Bezdomni cierpiący przemoc i „higienizację” (wypędzenie na peryferia).
  • Prywatne korporacje przejmujące kontrolę nad przestrzenią publiczną.
  • Elitaryzacja stadionów sportowych.
  • Miliardy zainwestowane w uzbrojenie policji przeciwko ludziom.
  • Stan wyjątkowy i kryminalizacja demonstracji.
  • Ogromny i wątpliwy dług publiczny.

 

Za odpowiedzialnych za to wszystko uważamy korporacje sponsorujące mundial, firmy budowlane, mafie FIFA i CBF (brazylijską federację piłkarską), miejskie, stanowe i federalne władze wykonawcze, jak również władzę ustawodawczą i sądowniczą!

Czego żądamy?
To prawda, że najwięcej naruszeń praw ludzi w celu organizacji „mundialu mundiali” już popełniono, ale wciąż można zmienić to, co pozostanie po tym megawydarzeniu:

 • Przyzwoitego dom dla wszystkich wysiedlonych! Klucz za klucz!
 • Zaprzestania przemocy państwa i „higienizacji” śródmieścia Rio!
 • Natychmiastowego odwołania „obszarów wyłącznych” FIFA, ustanowionych na podstawie „ustawy o mistrzostwach świata” i pozwolenia na wolną działalność gospodarczą na ulicach!
 • Przeprowadzenia kampanii przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu i handlowi ludźmi!
 • Niepowoływania specjalnych sądów FIFA!
 • Odwołanie prawa zwalniającego z podatków FIFA i jej partnerów!
 • Natychmiastowego odwołania przepisów określających „terroryzm”, służących kryminalizacji ruchów społecznych i wzrostowi przemocy przeciwko młodzieży i Czarnym!
 • Demilitaryzacji policji i zaprzestania represjonowania ruchów społecznych!

Żądamy naszego „prawa do miasta” i prawa do protestu!

#15M – #DayAgainstWorldCup

Więcej – tylko po portugalsku – na stronie ruchu.

Kolejne zapytanie z UMK

13 Kwiecień 2014 1 komentarz

Otrzymaliśmy kolejne zapytanie z UMK, tym razem ws. prowadzenia spotkań otwartych ws. budżetu partycypacyjnego gminy.

 

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na moderowanie/prowadzenie spotkań z mieszkańcami w ramach budżetu obywatelskiego w Krakowie.

Spotkania odbywać się będą w terminie: od 25 kwietnia 2014 r. do 16 czerwca 2014 r.

Minimalny zakres oferty powinien zawierać:

 • propozycję osoby (osób), która przeprowadzi spotkanie wraz z przedstawieniem opisu doświadczenia w zakresie moderowania i prowadzenia spotkań z mieszkańcami,
 • informację o wiedzy na temat budżetu obywatelskiego,
 • informację o dyspozycyjności – ile spotkań składający ofertę jest w stanie przeprowadzić w terminie od 25 kwietnia 2014 r. do 16 czerwca 2014 r.,
 • informację o liczbie moderatorów, którymi dysponuje składający ofertę,
 • koszt prowadzenia 3 – godzinnego spotkania (wyrażony w netto oraz brutto) przez 1 moderatora,
 • koszt dojazdu (gdy dotyczy),

Oferty należy przesłać do 15 kwietnia (do końca dnia) na adres: budzetobywatelski@um.krakow.pl

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO:

1. Termin spotkań:

 • spotkania odbywać się będą w terminie od 25 kwietnia 2014 r. do 16 maja 2014 r.,
 • daty spotkań będą ustalane z każdym prowadzącym indywidualnie,
 • spotkania odbywać się będą w godzinach popołudniowych,
 • każde spotkanie będzie trwało ok. 3 godz.

2. Miejsca spotkań:

 • spotkania odbywać się będą w 18 dzielnicach Krakowa,
 • spotkaniach odbywać się będą w szkołach/domach kultury na terenie dzielnic Krakowa.

3. Uczestnicy spotkań:

 • mieszkańcy dzielnic Krakowa,
 • uczestnikami spotkania będą mieszkańcy danej dzielnicy, na terenie której będzie zorganizowane spotkanie,
 • liczba uczestników: od 10 do ok. 100,

4. Charakter spotkań:

 • spotkanie otwarte z mieszkańcami,
 • spotkania będą odbywać się w modułach (każdy moduł zawiera dwa spotkania):
  • Spotkanie I: spotkanie informacyjne, wprowadzające,
  • Spotkanie II: spotkanie w formie warsztatowej – praca nad projektami przygotowywanymi przez mieszkańców do zgłoszenia w ramach BO, wypełnianie wniosków, konsultacje projektów,
 • przebieg spotkań zostanie szczegółowo omówiony z moderatorami, którzy zostaną wybrani w drodze rozeznania.

5. Informacje ogólne:

 • organizacja spotkania (zaproszenie mieszkańców, wynajem sali, przygotowanie sprzętu technicznego, materiałów etc.) oraz koszty z tym związane leżą po stronie Rady Dzielnicy oraz Urzędu Miasta Krakowa,
 • w związku z dużą liczbą spotkań zaplanowanych w terminie od 25 kwietnia 2014 r. do 16 czerwca 2014 r., z których wiele odbywać się będzie tego samego dnia – wybranych może zostać kilka ofert,
 • oferty może składać każdy moderator indywidualnie lub organizacja/instytucja/firma składająca ofertę dot. kilku moderatorów (w tym przypadku prosimy o określenie w ofercie liczby moderatorów, których oferują Państwo do prowadzenia spotkania.

Kolekcja wlepek

26 Marzec 2014 Dodaj komentarz

PrzechwytywaniePrzedstawiamy kolekcję wlepek na różne okazje i miejsca. Kto chce, może sobie wydrukować (praktyczne PDF-y do pobrania):

 

Kategorie:Akcje, Lokalne

Zapytanie z Urzędu Miasta

17 Marzec 2014 Dodaj komentarz

Otrzymaliśmy zapytanie z Urzędu Miasta. Ponieważ nie ma partycypacji bez jawności, publikujemy je. Jeśli jesteście zainteresowani ubieganiem się o to zlecenie, wszystko jest poniżej:

Szanowni Państwo,

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na prowadzenie 4-godzinnej sesji szkoleniowej na temat realizacji budżetu obywatelskiego w Krakowie wg poniższych wytycznych.

 

Szkolenie odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w Krakowie w budynku Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Minimalny zakres oferty powinien zawierać:

-        propozycję osoby (osób), która przeprowadzi szkolenie wraz z przedstawieniem opisu doświadczenia w zakresie budżetu obywatelskiego oraz prowadzenia szkoleń/warsztatów,

-        dyspozycyjność we wskazanym dniu,

-        koszt prowadzenia 4-godzinnego szkolenia (wyrażony w netto oraz brutto) przez 1 prowadzącego,

-        koszt dojazdu (gdy dotyczy).

 

Oferty należy przesłać do 19 marca 2014 r. na adres: budzetobywatelski@um.krakow.pl

 

Wytyczne:

 

SZKOLENIE DLA RADNYCH ZARZĄDÓW I RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA
Termin -        5 kwietnia 2014 r. (sobota)

-        proponowane godziny: 10:00 – 14:00

-        czas trwania: 4 godz.

Grupa docelowa -        radni zarządów i rad dzielnic Miasta Krakowa, którzy zostali zaangażowani w proces budżetu obywatelskiego,

-        zakładamy niski poziom wiedzy uczestników na temat budżetu obywatelskiego (BO)

Struktura szkolenia -        część I szkolenia: charakter wprowadzający, inicjujący, przedstawiający ideę BO,

 

-        część II szkolenia: przekazanie szczegółowych informacji i wytycznych dot. BO  np. określenie wspólnie z radnymi jakie działania należy podjąć w ramach BO, podział obowiązków i odpowiedzialności, omówienie kolejnych etapów BO (szczegóły określają zagadnienia opisane poniżej)

Zakres tematyczny -        omówienie na czym polega proces BO,

-        omówienie Uchwały RMK w sprawie budżetu obywatelskiego,

-        omówienie jak proces BO odnosi się do realiów Krakowa oraz poszczególnych dzielnic,

-        omówienie planu działań i zadań rady dzielnicy,

-        podział  ról w komisji ds. budżetu obywatelskiego,

-        omówienie kanałów promocji,

-        scenariusze spotkań dzielnicowych,

-        omówienie co jest projektem dzielnicowym a co ogólnomiejskim,

-        czas dla radnych by zaproponowali jak proces BO widzą w swojej dzielnicy,

-        rekomendacje co do przebiegu spotkań np. sala z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych, kącik dla dzieci, tłumacz dla głuchoniemych,

-        omówienie formularza wniosku,

-        omówienie systemu głosowania,

-        omówienie potencjalnych sytuacji problemowych,

Forma -        szkolenie z wykorzystaniem narzędzi warsztatowych,

-        szkolenie będzie przeprowadzone równolegle w 4 grupach szkoleniowych w 4 sąsiadujących salach,

-        scenariusz szkolenia będzie identyczny dla każdej z ww. grup,

-        szkolenie może być współprowadzone przez członków Zespołu Zadaniowego ds. opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Krakowie, członków Zespołu Zadaniowego ds. Wdrożenia Budżetu Obywatelskiego oraz radnych Rad Dzielnic, którzy w 2013 prowadzili na terenie swojej dzielnicy pilotażowy projekt budżetu obywatelskiego,

-        podczas szkolenia należy zapewnić przestrzeń nawygrażanie pytań i wątpliwości uczestników,

Liczba uczestników -        25-35 uczestników w każdej grupie,

-        ostateczna liczba osób będzie ustalona min. 4 dni przed terminem szkolenia.

Uwagi -        szkolenie w każdej grupie będzie przebiegać w taki sam sposób w oparciu o wspólny scenariusz szkolenia,

-        prowadzący szkolenie porozumieją się co do sposobu, formy, zakresu etc. prowadzenia szkolenia,

-         możliwe jest przeprowadzenie szkolenia przez jeden podmiot, pod warunkiem dysponowania przez niego 4 osób, które poprowadzą szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym, zgodnie z ww. wytycznymi.

 

Wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia (wynajem sali, sprzęt multimedialny, materiały biurowe etc.) pokrywa organizator, tj. Urząd Miasta Krakowa.

 

 

 

Z poważaniem

Izabela Drapik

——————————————

Referat ds. Komunikacji Społecznej

Wydział Rozwoju Miasta

www.dialoguj.pl

Skazani za udział w legalnym proteście

20 Listopad 2013 Dodaj komentarz

Oskarżyciel publiczny – policja – żądał dla obwinionych po 500 złotych kary, sędzia kompromisowo dał „tylko” 300. To czy protest był legalny czy nie nikogo nie interesowało.

- Obwinieni byli wyciągani lub, mówiąc wprost, wleczeni do radiowozu. Jest to zasadniczy dowód na umyślne stawianie oporu przez obwinionych, którzy nie mieli zamiaru, mimo apeli policji, opuścić miasteczka. – odczytał dziś w uzasadnieniu sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia. Argumentacja obrony, która dowodziła, że niemożna sądzić osób przed ostatecznym ustaleniem czy protest uległ „samorozwiązaniu” czy nie, nie spotkała się z uznaniem sądu. Obwinieni aktywiści byli sądzeni z art. 50. Kodeksu Wykroczeń: „Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu,podlega karze aresztu albo grzywny.” Określenie czy zgromadzenie było zbiegowiskiem czy nie wydaje się, więc kluczowe.

Ogłoszenie wyroku przyciągnęło uwagę dziennikarzy, a salę sądową szczelnie wypełnili aktywiści i aktywistki solidaryzujące się z obwinionymi. – Ten proces, oraz kolejne szykowane nam sprawy to kara od władz miasta, które chcą nam pokazać, że mamy siedzieć cicho – komentowali.

Wyrok nie jest prawomocny, a obwinieni zapowiedzieli apelację. W sprawie tzw. „samorozwiązania protestu”, na który władze wcześniej wyraziły zgodę, toczy się postępowanie w prokuraturze „o przekroczenie uprawnień” przez miejskich urzędników.

Kategorie:Bez kategorii
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 40 obserwujących.