Represje polityczne w Hiszpanii: Przykład Carlosa i Carmen

2 Lipiec 2014 Dodaj komentarz

IMG_6405_cleaned-Carlos i Carmen to działacze Ruchu 15 Maja z Granady, skazani ostatnio na 3 lata więzienia za udział w pikiecie 29 marca 2012, w ramach strajku generalnego. Brali udział w pikiecie ulicznej, weszli do baru i wygłosili w nim kilka sloganów. Właściciel lokalu wezwał policję. Jako, że aktywiści byli przekonani, że nie robią nic nielegalnego, psokojnie czekali na policjantów i podali im swoje dane osobowe. Później przekonali się, że oskarżono ich o „zamach na prawo do pracy”. Zostali skazani „przykładnym wyrokiem” na trzy lata, od razu w sądzie drugiej instancji, nie mogli więc starać się o zmniejszenie wymiaru kary. Po szerokiej akcji solidarnościowej sędzia zarządził natychmiastowe uwięzienie skazanych. Obecnie czekają na odpowiedź na wniosek o ułaskawienie obniżające karę o połowę. Jednak rząd hiszpański ułaskawia policjanta, który dopuścił się napaści seksualnej, a nie aktywistę. Carmen ma 56 lat, jest bezrobotna, ma dzieci. Carlos skończył właśnie medycynę, ale nie może złożyć egzaminu lekarskiego z powodu uwięzienia.

Carlos i Carmen nie są jednostkowym przypadkiem. W warunkach nasilonego kryzysu ekonomicznego, 216 ewikcji dziennie, 27-proc. bezrobocia, 56-proc. bezrobocia młodzieży i kryzysu instytucji politycznych reżimu dwupartyjnego, państwo pokazuje swoją prawdziwą twarz poprzez nieproporcjonalne karanie, uogólnioną represję polityczną wobec ruchów społecznych, prewencyjne areszty przy skandalicznym braku dowodów, prowokacje policyjne, brutalność aparatu przymusu i zawieszenie praw obywatelskich. Oto kilka ostatnich przykładów:

 • Tamara i Ana także skazane na 3 lata więzienia za oblanie farbą gminnego basenu podczas strajku generalnego
 • Gorka, Julio i Ibon skazani na 2 lata za rzucenie tortem w polityka, który publicznie publicznie przyznał się do kradzieży blisko 70 tys. euro i nie poniósł konsekwencji
 • 21 aresztowanych pod zarzutem „gloryfikowania terroryzmu” w komentarzach na Facebooku i Twitterze
 • 57 studentów aresztowanych w Madrycie podczas ostatniego strajku

Międzynarodowa solidarność wobec represji!
Wolność dla więźniów politycznych państwa hiszpańskiego na całym świecie!
Precz z murami więzień!

15 maja – dzień przeciwko Mistrzostwom Świata w piłce nożnej

14 Maj 2014 2 uwag

Po wizycie działaczy Brazylijskiego Anarchistycznego Czarnego Krzyża w Krakowie, przedstawiamy manifest brazylijskich ruchów oddolnych. Przyłączamy się do obchodów 15 maja – ogólnoświatowego dnia przeciwko Mistrzostwom Świata w piłce nożnej.

  • 10325618_752204161509700_4561977186402342251_n11 zabitych przy budowie stadionów.
  • Ćwierć miliona wysiedlonych.
  • Sklepikarze i artyści którym zakazano pracy.
  • Kobiety, dzieci i młodzież wykorzystywani seksualnie.
  • Bezdomni cierpiący przemoc i „higienizację” (wypędzenie na peryferia).
  • Prywatne korporacje przejmujące kontrolę nad przestrzenią publiczną.
  • Elitaryzacja stadionów sportowych.
  • Miliardy zainwestowane w uzbrojenie policji przeciwko ludziom.
  • Stan wyjątkowy i kryminalizacja demonstracji.
  • Ogromny i wątpliwy dług publiczny.

 

Za odpowiedzialnych za to wszystko uważamy korporacje sponsorujące mundial, firmy budowlane, mafie FIFA i CBF (brazylijską federację piłkarską), miejskie, stanowe i federalne władze wykonawcze, jak również władzę ustawodawczą i sądowniczą!

Czego żądamy?
To prawda, że najwięcej naruszeń praw ludzi w celu organizacji „mundialu mundiali” już popełniono, ale wciąż można zmienić to, co pozostanie po tym megawydarzeniu:

 • Przyzwoitego dom dla wszystkich wysiedlonych! Klucz za klucz!
 • Zaprzestania przemocy państwa i „higienizacji” śródmieścia Rio!
 • Natychmiastowego odwołania „obszarów wyłącznych” FIFA, ustanowionych na podstawie „ustawy o mistrzostwach świata” i pozwolenia na wolną działalność gospodarczą na ulicach!
 • Przeprowadzenia kampanii przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu i handlowi ludźmi!
 • Niepowoływania specjalnych sądów FIFA!
 • Odwołanie prawa zwalniającego z podatków FIFA i jej partnerów!
 • Natychmiastowego odwołania przepisów określających „terroryzm”, służących kryminalizacji ruchów społecznych i wzrostowi przemocy przeciwko młodzieży i Czarnym!
 • Demilitaryzacji policji i zaprzestania represjonowania ruchów społecznych!

Żądamy naszego „prawa do miasta” i prawa do protestu!

#15M – #DayAgainstWorldCup

Więcej – tylko po portugalsku – na stronie ruchu.

Kolejne zapytanie z UMK

13 Kwiecień 2014 1 komentarz

Otrzymaliśmy kolejne zapytanie z UMK, tym razem ws. prowadzenia spotkań otwartych ws. budżetu partycypacyjnego gminy.

 

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na moderowanie/prowadzenie spotkań z mieszkańcami w ramach budżetu obywatelskiego w Krakowie.

Spotkania odbywać się będą w terminie: od 25 kwietnia 2014 r. do 16 czerwca 2014 r.

Minimalny zakres oferty powinien zawierać:

 • propozycję osoby (osób), która przeprowadzi spotkanie wraz z przedstawieniem opisu doświadczenia w zakresie moderowania i prowadzenia spotkań z mieszkańcami,
 • informację o wiedzy na temat budżetu obywatelskiego,
 • informację o dyspozycyjności – ile spotkań składający ofertę jest w stanie przeprowadzić w terminie od 25 kwietnia 2014 r. do 16 czerwca 2014 r.,
 • informację o liczbie moderatorów, którymi dysponuje składający ofertę,
 • koszt prowadzenia 3 – godzinnego spotkania (wyrażony w netto oraz brutto) przez 1 moderatora,
 • koszt dojazdu (gdy dotyczy),

Oferty należy przesłać do 15 kwietnia (do końca dnia) na adres: budzetobywatelski@um.krakow.pl

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO:

1. Termin spotkań:

 • spotkania odbywać się będą w terminie od 25 kwietnia 2014 r. do 16 maja 2014 r.,
 • daty spotkań będą ustalane z każdym prowadzącym indywidualnie,
 • spotkania odbywać się będą w godzinach popołudniowych,
 • każde spotkanie będzie trwało ok. 3 godz.

2. Miejsca spotkań:

 • spotkania odbywać się będą w 18 dzielnicach Krakowa,
 • spotkaniach odbywać się będą w szkołach/domach kultury na terenie dzielnic Krakowa.

3. Uczestnicy spotkań:

 • mieszkańcy dzielnic Krakowa,
 • uczestnikami spotkania będą mieszkańcy danej dzielnicy, na terenie której będzie zorganizowane spotkanie,
 • liczba uczestników: od 10 do ok. 100,

4. Charakter spotkań:

 • spotkanie otwarte z mieszkańcami,
 • spotkania będą odbywać się w modułach (każdy moduł zawiera dwa spotkania):
  • Spotkanie I: spotkanie informacyjne, wprowadzające,
  • Spotkanie II: spotkanie w formie warsztatowej – praca nad projektami przygotowywanymi przez mieszkańców do zgłoszenia w ramach BO, wypełnianie wniosków, konsultacje projektów,
 • przebieg spotkań zostanie szczegółowo omówiony z moderatorami, którzy zostaną wybrani w drodze rozeznania.

5. Informacje ogólne:

 • organizacja spotkania (zaproszenie mieszkańców, wynajem sali, przygotowanie sprzętu technicznego, materiałów etc.) oraz koszty z tym związane leżą po stronie Rady Dzielnicy oraz Urzędu Miasta Krakowa,
 • w związku z dużą liczbą spotkań zaplanowanych w terminie od 25 kwietnia 2014 r. do 16 czerwca 2014 r., z których wiele odbywać się będzie tego samego dnia – wybranych może zostać kilka ofert,
 • oferty może składać każdy moderator indywidualnie lub organizacja/instytucja/firma składająca ofertę dot. kilku moderatorów (w tym przypadku prosimy o określenie w ofercie liczby moderatorów, których oferują Państwo do prowadzenia spotkania.

Kolekcja wlepek

26 Marzec 2014 Dodaj komentarz

PrzechwytywaniePrzedstawiamy kolekcję wlepek na różne okazje i miejsca. Kto chce, może sobie wydrukować (praktyczne PDF-y do pobrania):

 

Kategorie:Akcje, Lokalne

Zapytanie z Urzędu Miasta

17 Marzec 2014 Dodaj komentarz

Otrzymaliśmy zapytanie z Urzędu Miasta. Ponieważ nie ma partycypacji bez jawności, publikujemy je. Jeśli jesteście zainteresowani ubieganiem się o to zlecenie, wszystko jest poniżej:

Szanowni Państwo,

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na prowadzenie 4-godzinnej sesji szkoleniowej na temat realizacji budżetu obywatelskiego w Krakowie wg poniższych wytycznych.

 

Szkolenie odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. w Krakowie w budynku Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Minimalny zakres oferty powinien zawierać:

-        propozycję osoby (osób), która przeprowadzi szkolenie wraz z przedstawieniem opisu doświadczenia w zakresie budżetu obywatelskiego oraz prowadzenia szkoleń/warsztatów,

-        dyspozycyjność we wskazanym dniu,

-        koszt prowadzenia 4-godzinnego szkolenia (wyrażony w netto oraz brutto) przez 1 prowadzącego,

-        koszt dojazdu (gdy dotyczy).

 

Oferty należy przesłać do 19 marca 2014 r. na adres: budzetobywatelski@um.krakow.pl

 

Wytyczne:

 

SZKOLENIE DLA RADNYCH ZARZĄDÓW I RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA
Termin -        5 kwietnia 2014 r. (sobota)

-        proponowane godziny: 10:00 – 14:00

-        czas trwania: 4 godz.

Grupa docelowa -        radni zarządów i rad dzielnic Miasta Krakowa, którzy zostali zaangażowani w proces budżetu obywatelskiego,

-        zakładamy niski poziom wiedzy uczestników na temat budżetu obywatelskiego (BO)

Struktura szkolenia -        część I szkolenia: charakter wprowadzający, inicjujący, przedstawiający ideę BO,

 

-        część II szkolenia: przekazanie szczegółowych informacji i wytycznych dot. BO  np. określenie wspólnie z radnymi jakie działania należy podjąć w ramach BO, podział obowiązków i odpowiedzialności, omówienie kolejnych etapów BO (szczegóły określają zagadnienia opisane poniżej)

Zakres tematyczny -        omówienie na czym polega proces BO,

-        omówienie Uchwały RMK w sprawie budżetu obywatelskiego,

-        omówienie jak proces BO odnosi się do realiów Krakowa oraz poszczególnych dzielnic,

-        omówienie planu działań i zadań rady dzielnicy,

-        podział  ról w komisji ds. budżetu obywatelskiego,

-        omówienie kanałów promocji,

-        scenariusze spotkań dzielnicowych,

-        omówienie co jest projektem dzielnicowym a co ogólnomiejskim,

-        czas dla radnych by zaproponowali jak proces BO widzą w swojej dzielnicy,

-        rekomendacje co do przebiegu spotkań np. sala z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych, kącik dla dzieci, tłumacz dla głuchoniemych,

-        omówienie formularza wniosku,

-        omówienie systemu głosowania,

-        omówienie potencjalnych sytuacji problemowych,

Forma -        szkolenie z wykorzystaniem narzędzi warsztatowych,

-        szkolenie będzie przeprowadzone równolegle w 4 grupach szkoleniowych w 4 sąsiadujących salach,

-        scenariusz szkolenia będzie identyczny dla każdej z ww. grup,

-        szkolenie może być współprowadzone przez członków Zespołu Zadaniowego ds. opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Krakowie, członków Zespołu Zadaniowego ds. Wdrożenia Budżetu Obywatelskiego oraz radnych Rad Dzielnic, którzy w 2013 prowadzili na terenie swojej dzielnicy pilotażowy projekt budżetu obywatelskiego,

-        podczas szkolenia należy zapewnić przestrzeń nawygrażanie pytań i wątpliwości uczestników,

Liczba uczestników -        25-35 uczestników w każdej grupie,

-        ostateczna liczba osób będzie ustalona min. 4 dni przed terminem szkolenia.

Uwagi -        szkolenie w każdej grupie będzie przebiegać w taki sam sposób w oparciu o wspólny scenariusz szkolenia,

-        prowadzący szkolenie porozumieją się co do sposobu, formy, zakresu etc. prowadzenia szkolenia,

-         możliwe jest przeprowadzenie szkolenia przez jeden podmiot, pod warunkiem dysponowania przez niego 4 osób, które poprowadzą szkolenie na wysokim poziomie merytorycznym, zgodnie z ww. wytycznymi.

 

Wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia (wynajem sali, sprzęt multimedialny, materiały biurowe etc.) pokrywa organizator, tj. Urząd Miasta Krakowa.

 

 

 

Z poważaniem

Izabela Drapik

——————————————

Referat ds. Komunikacji Społecznej

Wydział Rozwoju Miasta

www.dialoguj.pl

Skazani za udział w legalnym proteście

20 Listopad 2013 Dodaj komentarz

Oskarżyciel publiczny – policja – żądał dla obwinionych po 500 złotych kary, sędzia kompromisowo dał „tylko” 300. To czy protest był legalny czy nie nikogo nie interesowało.

- Obwinieni byli wyciągani lub, mówiąc wprost, wleczeni do radiowozu. Jest to zasadniczy dowód na umyślne stawianie oporu przez obwinionych, którzy nie mieli zamiaru, mimo apeli policji, opuścić miasteczka. – odczytał dziś w uzasadnieniu sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia. Argumentacja obrony, która dowodziła, że niemożna sądzić osób przed ostatecznym ustaleniem czy protest uległ „samorozwiązaniu” czy nie, nie spotkała się z uznaniem sądu. Obwinieni aktywiści byli sądzeni z art. 50. Kodeksu Wykroczeń: „Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu,podlega karze aresztu albo grzywny.” Określenie czy zgromadzenie było zbiegowiskiem czy nie wydaje się, więc kluczowe.

Ogłoszenie wyroku przyciągnęło uwagę dziennikarzy, a salę sądową szczelnie wypełnili aktywiści i aktywistki solidaryzujące się z obwinionymi. – Ten proces, oraz kolejne szykowane nam sprawy to kara od władz miasta, które chcą nam pokazać, że mamy siedzieć cicho – komentowali.

Wyrok nie jest prawomocny, a obwinieni zapowiedzieli apelację. W sprawie tzw. „samorozwiązania protestu”, na który władze wcześniej wyraziły zgodę, toczy się postępowanie w prokuraturze „o przekroczenie uprawnień” przez miejskich urzędników.

Kategorie:Bez kategorii

Kolejne procesy krakowskich aktywistów miejskich

13 Listopad 2013 Dodaj komentarz
Pacyfikacja krakowskich oburzonych

Pacyfikacja krakowskich oburzonych

W środę, 20 listopada, o godzinie 12:30 ogłoszony zostanie wyrok przeciwko dwóm osobom biorącym udział w „miasteczku oburzonych” na Rynku Głównym w Krakowie – zapowiedział dziś Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia. Są one oskarżone o nie wykonanie polecenia policji do opuszczenia miejsca legalnego zgromadzenia, które zdaniem władz miasta uległo „samorozwiązaniu”. Niebawem rusza kolejny proces, tym razem aktywiści będą sądzeni za to że podczas happeningu „Kraków – strefa oczyszczona z mieszkańców” miało być ich więcej niż 15 osób…

Przypomnijmy. W maju 2012 roku odbywał się legalny protest w formie miasteczka namiotowego zorganizowany przez grupy lokatorów zagrożonych eksmisjami, przy wsparciu anarchistów i środowisk wolnościowych. W założeniu zgromadzenie miało trwać tydzień. Jednak władze miasta chciały za wszelką cenę pozbyć się mieszkańców psujących sielankowy obraz centrum. Pretekstem stało się tzw. „samorozwiązanie zgromadzenie”, miało do niego dojść gdy jednego dnia nad ranem na płycie Rynku zdaniem policji znajdowało się mniej niż 15 osób. Kolejnego dnia władza przy pomocy policji i straży miejskiej spacyfikowały protestujących zatrzymując dwie osoby.

Rok po tych wydarzeniach kilkoro anarchistów i lokatorów odgrodziło taśmą skrawek Rynku. Na zawieszonych na niej tabliczkach widniały napisy „Kraków – strefa oczyszczona z mieszkańców”, „Skansen – stare miasto”, „Kraków – przyjazny dla deweloperów” itp. Aktywiści chcieli w ten symboliczny sposób przypomnieć o wydarzeniach sprzed roku, gdy władze Krakowa usunęły ich namiotowy protest. Happeningowi od początku przyglądali się strażnicy miejscy i kilku policjantów z kryminalistyki. Na koniec artystycznego protestu straż miejska wytypowała dwójkę organizatorów, których spisano oraz poinformowano, że sprawa trafi do sądu.

Władze ani nie respektują zarejestrowanych demonstracji, ani drobnych spotkań w przestrzeni publicznej. – Rządzący Krakowem uwzięli się na nas ponieważ jesteśmy grupą, która najczęściej krytykuje ich działania – mówi Jakub Wróblewski z Federacji Anarchistycznej. W przypadku aktywistów zatrzymanych podczas samego „miasteczka oburzonych” odbyło się już 5 posiedzeń sądu, które odraczano m.in. ze względu na brak głośników do komputera czy nie stawienie się świadka, pracownika UMK. – W tym roku współtworzyliśmy pierwszy w Krakowie projekt budżetów obywatelskich w Dzielnicy I, udzielamy pomocy osobom wykluczonym, organizujemy imprezy kulturalne, i naprawdę nie mamy czasu na włóczenie się po sądach – ironizuje Jakub Wróblewski.

Do tej pory toczy się również prokuratorskie śledztwo „o przekroczenie uprawnień” przez władze Krakowa. Wszczęcie postępowania nakazał sąd, który uznał, że decyzja władz o tzw. „samorozwiązaniu” zgromadzenia budzi poważne wątpliwości.

Kategorie:Akcje, Aktualności
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 40 obserwujących.